Bangkok

WELCOME

Bangkok
Hoạt Động Kinh Doanh

Đặt trụ sở tại Thái Lan và Việt Nam, chúng tôi tổ chức các triển lãm và hội nghị quốc tế trong nhiều ngành công nghiệp như Sản xuất, Tự động hóa và Mỹ phẩm. Các đội ngũ chuyên trách của chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm trong việc cung cấp các sự kiện gặp trực tiếp chuyên nghiệp cho phép các ngành công nghiệp và cộng đồng đến với nhau để kết nối, tìm hiểu và khám phá.

OUR PEOPLE TRADEX
Nhân Viên

Hoạt động kinh doanh của chúng tôi được vận hành bởi hơn 100 chuyên gia triển lãm có tính đa dạng, kiến thức và chuyên môn rộng lớn, có chung niềm đam mê là tạo ra sự thay đổi cho các doanh nghiệp của khách hàng bằng cách cung cấp những cơ hội kinh doanh vô tận và tăng trưởng và tiến bộ cho các ngành chúng tôi phục vụ

Our People
Dịch Vụ

Chúng tôi cung cấp các cơ hội và kết nối kinh doanh tối đa cũng như trải nghiệm hiệu quả và thoải mái nhờ vào chuyên môn và kinh nghiệm tích lũy cũng như các công cụ kỹ thuật số tiên tiến như TruMatch Recommendations Engine để kết hợp người bán với người mua và các chức năng hợp tác kinh doanh gặp trực tiếp.

Upcoming Events

Event Images
InterPlas Thailand
23rd–26th June 2021
Tổng quan
From plastics molding to injection applications, from auto-parts making to plastic package production, from upstream to downstream and recycling processes, InterPlas Thailand will be offering you more business opportunities with bigger exhibit space, more brands and more technologies. Meet 12,000+ industrialists who will discover a new level of productivity from over 300 brands from 18 countries. Indulge in higher intensity business opportunities through dedicated pre-show marketing and promotional activities as well as business-inducing networking programs.
Event Images
Automotive Manufacturing
23rd–26th June 2021
Tổng quan
Automotive Manufacturing is the most comprehensive machinery and technology expo for automotive parts manufacturing. It is a part of Manufacturing Expo, Thailand's largest manufacturing and supporting industries event. The show is co-located with Interplas Thailand, InterMold Thailand, Assembly & Automation Technology, Surface & Coatings and RobotX. Serving plastics; mold and die making; automation and assembly technologies; surface treatment, paints, and coatings; and robotics, respectively.
Event Images
Fasteners Fair Thailand 2020
23rd–26th June 2021
Tổng quan
Fasten your current market opportunities to cutting edge technology upgrades for your next business success at the ‘Fasteners and Fixings’ show in Thailand. In ASEAN, Thailand is particularly recognized as the largest exporter of fasteners in the region, and its fastener demand will grow by 37% over 2015-2025 to reach US$2 billion, whilst shipments will reach US$1 billion by 2025.
Event Images
Surface & Coatings
23rd–26th June 2021
Tổng quan
There is not one auto part or industrial part that does not need surface treatment, paints, or coating. Surface & Coatings is co-located with Automotive Manufacturing, the most comprehensive show on machinery and technologies for automotive parts manufacturing, to make your participation even more worthwhile. Surface & Coatings will present the latest chemical & raw materials, coating products, machinery & equipment, mechanical finishing, metrology & testing, paint & powder coating applications, safety & environment protection and services.
Event Images
Manufacturing Expo
23rd–26th June 2021
Tổng quan
Manufacturing Expo consists of five international technology exhibitions: "InterMold Thailand", "InterPlas Thailand", "Automotive Manufacturing", "Assembly & Automation Technology", and "Surface & Coatings," serving mold and die making; plastics; automotive parts manufacturing; automation and assembly technologies; surface treatment, paints, and coatings, respectively. It will also be co-located with "ROBOT X," the most comprehensive event on manufacturing robots, software, solutions, and SI in ASEAN.
Event Images
ASEAN ROBOMATION ELECTRONICS EXPO 2020
23rd–26th June 2021
Tổng quan
To keep up with global automation trends and the current way of doing business, entrepreneurs will need the best solutions to help them upgrading their business, ASEAN Robomation Expo is here as the most comprehensive platform on robotics and automation technologies for service sectors where will offer state-of-the-art technologies and solution to cater to all those needs.
Event Images
NEPCON Thailand
23rd–26th June 2021
Tổng quan
An ASEAN's manufacturing and supporting industries are growing rapidly, so do the demand for precision electronics parts and components. NEPCON Thailand 2018 will be the destination for 10,000 electronics industrialists to discover the right technology, the right business connections and the right know-how that will energize the community's productivity and potentials throughtout ASEAN.
Event Images
Assembly & Automation Technology
23rd–26th June 2021
Tổng quan
Assembly & Automation Technology is a part of Manufacturing Expo, ASEAN's leading manufacturing and supporting industries event consisting of 5 international exhibitions. The show is co-located with InterPlas Thailand, InterMold Thailand, Automotive Manufacturing, and Surface & Coatings, serving plastics; mold and die making; automotive parts manufacturing; surface treatment, paints, and coatings, respectively. It will also be co-located with "ROBOT X," the most comprehensive event on manufacturing robots, software, solutions, and SI in ASEAN.
Event Images
FACTECH
23rd–26th June 2021
Tổng quan
FACTECH 2020 is the only event in ASEAN dedicated to respond to the demand of factory upgrade, reconfiguration, maintenance, and facility construction.  Co-located with Manufacturing Expo 2020, FACTECH 2020 provides visitors with a one-stop destination to source the latest manufacturing machinery and technologies as well as finding the ideal solutions to upgrade and maintain the facilities to accommodate the new machinery / technologies, or to enhance facilities to become environmentally friendly or energy savings.