Dominic Feltham
Chủ Tịch Khu Vực Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi
Dominic Feltham

Phi. Sự nghiệp của Dominic tại RELX trải dài 25 năm. Ông đã giúp thúc đẩy sự cải cách của Reed Business Information từ một nhà xuất bản báo in B2B thành một nhà cung cấp thông tin toàn cầu về dữ liệu và phân tích. Ông là CEO của Reed Business Information từ năm 2014 phụ trách mọi hoạt động kinh doanh toàn cầu của Reed Business Information. Vào năm 2017, ông trở thành Chủ Tịch Nghiên Cứu của Elsevier, thúc đẩy tầm nhìn giúp các chuyên và tổ chức nghiên cứu đưa ra các quyết định quan trọng để cải thiện hiệu quả hoạt động của họ. Vai trò của Dominic gồm có chịu trách nhiệm về các dịch vụ và ứng dụng trực tuyến như Science Direct, Scopus, Mendeley và doanh nghiệp Elsevier Journals, cũng như hoạt động tiếp thị và nghiên cứu kinh doanh.