โดมินิค เฟลแธม
ประธานภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา
โดมินิค เฟลแธม

Dominic เข้าร่วมงานกับ Reed Exhibitions ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 และรับผิดชอบการจัดงานแสดงสินค้าในภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา Dominic ทำงานกับ RELX เป็นเวลายาวนานถึง 25 ปี เขาได้ช่วยผลักดันการเปลี่ยนแปลงของ Reed Business Information จากผู้ตีพิมพ์แบบ B2B ไปเป็นผู้ให้บริการข้อมูลและการวิเคราะห์ระดับโลก เขาดำรงตำแหน่งซีอีโอของ Reed Business Information ตั้งแต่ปี 2557 โดยรับผิดชอบธุรกิจทั้งหมดทั่วโลกของ Reed Business Information จากนั้น ในปี 2560 เขาดำรงตำแหน่งประธานฝ่ายวิจัยของ Elsevier โดยได้ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์เพื่อช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญและสถาบันด้านการวิจัยสามารถทำการตัดสินใจครั้งสำคัญเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของตนเอง บทบาทของ Dominic รวมถึงความรับผิดชอบในเรื่องบริการออนไลน์และแอปพลิเคชันต่าง ๆ เช่น Science Direct, Scopus, Mendeley และ ธุรกิจ Elsevier Journals ตลอดจนการวิจัยการตลาดและการขาย