What we do
สิ่งที่เราทำ
เราทำงานเพื่อนำผู้คนมาพบกันผ่านการแบ่งปันประสบการณ์ที่สร้างแรงบันดาลใจ โดยเชื่อมโยงทุกคนด้วยไอเดีย ความเป็นไปได้ และโอกาสใหม่ๆ
Global Reach
การเข้าถึงระดับโลก

เราเป็นที่รู้จักทั่วทั้งวงการในเรื่องความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของเรา และในเรื่องการมอบประสบการณ์ที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลางในงานแสดงสินค้า 500 งาน ใน 30 ประเทศ 

เราภูมิใจในความรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับพื้นที่ที่เราจัดงาน การรู้จักลูกค้า และการใช้เวลานั้นในการสร้างความไว้วางใจในฐานะคู่ค้า ค่านิยมร่วมนี้ช่วยขับเคลื่อนและเป็นรากฐานสำคัญในความสำเร็จของธุรกิจเรา

Facts
สาขาอุตสาหกรรมที่เราให้บริการ

ในแต่ละปี เราจัดงานคุณภาพจำนวน 500 งานทั่วโลกใน 43 สาขาอุตสาหกรรม โดยในสัปดาห์ที่เราจัดงานมากที่สุดนั้น เราจัดมากกว่า 25 งานทั่วโลก โดยงานทั้งหมดนี้เกิดขึ้นโดยทีมงานที่มีความสามารถและสร้างสรรค์

สาขาอุตสาหกรรมที่เราดูแลมีตั้งแต่เครื่องสำอางไปจนถึงวิศวกรรม

jobs
ร่วมงานกับเรา

เราถูกขับเคลื่อนด้วยจิตวิญญาณผู้บุกเบิกที่ผลักดันให้เราสร้างนวัตกรรม พนักงานที่มากความสามารถของเราทำให้เราประสบความสำเร็จ และหากปราศจากความกระตือรือร้นและความรักในสิ่งที่พวกเขาทำอยู่ เราก็จะไม่สามารถประกอบธุรกิจได้เลย

เราตระหนักถึงสิ่งนี้โดยให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่พนักงานต้องการเพื่อพัฒนาไอเดียและความก้าวหน้าในอาชีพการงาน เครือข่ายทั่วโลกของเราทำให้มีโอกาสอันยอดเยี่ยมให้พนักงานของเราได้เดินทางและเปิดโลกทัศน์ของพวกเขา